Privatlivspolitik 2018-05-30T08:45:38+00:00

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelsen af byggeopgaver/tilbudsgivning behandler Strømberg & Sahl A/S, Englandsvej 358, 2770 Kastrup (CVR 33507364), Tlf. 70203747, info@strombergsahl.dk som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail og telefon) vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af entrepriseopgaven for dig.

I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre entrepriseopgaven for dig, vil dine personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Såfremt det er nødvenligt til brug for opfyldelsen af aftalen med dig, indsamler Strømberg & Sahl A/S almindelige personoplysninger om dig hos relevante myndigheder.

Strømberg & Sahl A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav og så længe sagssamarbejdet kører og frem til 5 års gennemgang er gennemført og fundet fuldt accepteret fra bygherres side.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Strømberg & Sahl A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Strømberg & Sahl A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.